jackpot decor
RAZEM JACKPOT
6 038 865 PLN
Zagraj teraz
jackpot decor mob
jackpot decor bg
https://vogueplay.com/pl/ogolne-warunki-handlowe/

Ogólne warunki handlowe

Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie jako umowa między stroną internetową a użytkownikiem. Korzystając z tej strony, zgadzasz się na wszystkie warunki, przepisy i daty. Upewnij się, że wszystkie Twoje działania są zgodne ze wszystkimi wymogami prawnymi dotyczącymi kasyn online w Twoim kraju. Poniższe ogólne warunki mają zastosowanie do Vogueplay.com/pl/:

 • Termin „strona internetowa” odnosi się do vogueplay.com/pl/
 • Słowa „my”, „nas” i „nasz” oraz ich formy użyte w regulaminie odnoszą się do vogueplay.com
 • Słowo „ty” i jego formy odnoszą się do odwiedzających i użytkowników naszej strony internetowej.
 • Termin „umowa” odnosi się do wszystkich dat, warunków i klauzul zawartych w niniejszych ogólnych warunkach.

Korzystanie z witryny i dostęp do niej będą dostępne po zaakceptowaniu „umowy” bez zmian. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszej umowy, ponieważ każde korzystanie z tej witryny oznacza pełną zgodność z umową. Jeśli nie zgadzasz się z warunkami umowy (lub jakąkolwiek jej częścią) umowy, zalecamy opuszczenie tej strony.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian i aktualizacji umowy. Po naszej decyzji można to zrobić bez powiadamiania użytkowników strony internetowej. Dalsze korzystanie ze strony będzie uważane za akceptację zmian w nowej umowie. Jeśli nie zgadzasz się ze zmianami, zalecamy zaprzestanie korzystania z witryny.

Odwiedzając stronę internetową, wyrażasz zgodę na następujące ogólne warunki:

 1. Wszystkie reklamy na naszej stronie internetowej podlegają obowiązującym przepisom dotyczącym hazardu. Nasze cele obejmują zapewnienie uczciwej gry oraz utrzymywanie nieletnich i wrażliwych osób z dala od ryzyka związanego z grą.
 2. Wszystkie treści publikowane na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym. Nie ponosimy odpowiedzialności za wynik jakichkolwiek działań, które podejmujesz za pomocą informacji zawartych na stronie internetowej. Dotyczy to również treści naszej wysyłki e-mail.
 3. Zespół na naszej stronie internetowej nie bierze udziału w żadnych transakcjach finansowych związanych z zakładami lub zakładami. Wszystkie powiązane transakcje finansowe wchodzą w zakres kompetencji odpowiedniego kasyna online.
 4. Użytkownicy zgadzają się nie przekazywać szkodliwego oprogramowania lub oprogramowania szpiegującego atakującego komputery, sieci komputerowe lub urządzenia mobilne. Korzystanie z odpowiedniego złośliwego oprogramowania podlega prawu. Użytkownicy, którzy naruszą niniejszą klauzulę, zostaną zablokowani w korzystaniu ze strony internetowej i zostaną ukarani zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Użytkownicy zgadzają się, że nie będą korzystać ze strony internetowej (i jej części) do działań niezgodnych z prawem i będą działać zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wszelkie straty poniesione w związku z naruszeniem przez ciebie niniejszych ogólnych warunków powinny być zrekompensowane przez takich użytkowników.
 6. Wszystkie treści publikowane na stronie vogueplay.com/pl/ są chronione prawem autorskim. Wszelkie nielegalne wykorzystanie, dystrybucja lub powielanie naszych materiałów jest uważane za naruszenie praw autorskich i / lub przepisów o znakach towarowych i zostanie odpowiednio ukarane.
 7. Użytkownicy zobowiązują się nie wykorzystywać ani nie publikować linków hipertekstowych do odpowiednich części strony internetowej, ani promować nieautoryzowanego dostępu do elementów strony internetowej.
 8. Użytkownicy zobowiązują się nie przesyłać żadnych treści do witryny, które my lub nasi użytkownicy mogą uznać za obraźliwe, nieprzyzwoite, budzące zastrzeżenia lub obsceniczne. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia takich treści bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku powtarzających się naruszeń tej klauzuli konta takich użytkowników zostaną zablokowane.
 9. Zapewniamy zrównoważoną pracę naszej strony internetowej i obsługę klienta. Nie możemy jednak zagwarantować, że witryna będzie działać poprawnie lub stale. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie działania podejmowane w związku z treścią informacyjną witryny.
 10. Ponieważ vogueplay.com współpracuje z kilkoma stronami trzecimi, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowe informacje pojawiające się na naszej stronie internetowej. Staramy się, aby nasza strona internetowa była wolna od błędów, vogueplay.com nie gwarantuje dokładności podanych informacji, a także informacji udostępnianych przez strony trzecie pod linkami na stronie.
 11. Użytkownicy przyjmują do wiadomości i akceptują, że nie ponosimy odpowiedzialności za dostępność zewnętrznych linków lub zasobów i nie ponosimy bezpośredniej ani pośredniej odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności lub treści (w tym treści błędnych lub zniesławiających), w tym (bez ograniczeń) Materiały reklamowe, produkty lub inne materiały lub usługi dostępne na takich zasobach zewnętrznych.
 12. Wszystkie materiały i linki na tej stronie będą wykorzystywane na własne ryzyko. vogueplay.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty wynikające bezpośrednio lub pośrednio z materiałów na tej stronie.
 13. Vogueplay.com nie oferuje mieszkańcom USA gier na prawdziwe pieniądze ani opcji rejestracji w kasynie online. Dostępność linków zewnętrznych może nie zawsze być dostępna w różnych krajach. Przeczytaj opis odpowiedniego kasyna.
 14. Ogólne warunki tej strony internetowej nie mogą być zgodne z ogólnymi warunkami strony internetowej pod linkami zewnętrznymi. Obowiązkiem użytkowników powinno być zapoznanie się z zasadami i ogólnymi warunkami witryn zewnętrznych.
 15. Obowiązkiem użytkowników jest sprawdzenie i potwierdzenie, czy gry hazardowe online są dozwolone w kraju, w którym mieszkają lub gdzie się znajdują, oraz czy osobiście nie naruszają żadnych przepisów hazardowych. To samo dotyczy podróżnych, którzy grają w kasynie online podczas podróży zagranicznych.
 16. Korzystając aktywnie z tej witryny, użytkownicy oświadczają, że przeczytali i zrozumieli niniejsze ogólne warunki handlowe i akceptują je.
 17. Użytkownik potwierdza, że ​​ukończył 18 lat i bierze pełną odpowiedzialność za swoje działania związane z treścią strony internetowej. Odpowiedzialność za dostęp osób niepełnoletnich do tej witryny i jej treści, która odbywa się w obronie osób dorosłych, spoczywa na tych dorosłych.
 18. Uwaga: jeśli zostawisz swoje pytania, oceny, filmy lub zdjęcia na tej stronie, dajesz stronie prawo do edycji, dodawania, tłumaczenia tych treści bez uprzedzenia i na podstawie licencji itp. Zgadzasz się, że strona może wybrać informacje o twoich ocenach i komentarzach według własnego uznania.
Win Real Money